Algemene voorwaarden:

ALGEMEEN
* Na het volledig invullen van het inschrijfformulier verklaar je je akkoord met de onderstaande bepalingen een aanwijzingen.
* Zodra je een losse les, een strippenkaart of een abonnement aanschaft, kun je deelnemen aan de lessen.
* Een leskaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.
* De lessen hebben een doorlopend karakter, je kunt op ieder moment instromen en je kunt deelnemen aan elke les.
* Roosterwijzigingen mogen ten alle tijden gemaakt worden door docent.
* De docent behoudt het recht om iemand deelname aan de lessen te weigeren indien zij dit passend vindt.
* Voor inschrijven, betalen en reserveren werkt Bij Martine met Momoyoga. Hiervan is ook een app te downloaden.

TIPS
* Draag kleding waarin je je makkelijk kunt bewegen.
* Ben een paar minuten voor aanvang van de les aanwezig, zodat je in alle rust even aan kunt komen in het moment.

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID
* Kundalini Yoga en meditatie werken veelal genezend, maar de effecten zijn uiteraard bij iedereen anders.
* Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel is het raadzaam een arts te raadplegen.
* Het is wenselijk lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent. Ook als dit niet relevant lijkt. Je bent geheel verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en bewegen binnen je eigen grenzen. Oefen vanuit respect voor jezelf, het gaat niet om prestatie, maar om acceptatie van hoe het nu is.
* Ben je aan het begin van je menstruatiecyclus; doe het rustig aan

AANSPRAKELIJKHEID
* Bij Martine is niet aansprakelijk voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemers. Deelname geschiedt op eigen risico.

 

BETALING LESKAARTEN EN LOSSE LESSEN
* De prijzen van de lessen en de leskaarten staan vermeld op momoyoga.com/bijmartine. De genoemde bedragen moeten zijn betaald om deel te kunnen nemen aan de lessen.
* De leskaarten zijn 1 of 3 maanden geldig na aankoopdatum. Als er nog lessen over zijn, mogen er maximaal 3 lessen worden meegenomen, indien er aansluitend een nieuwe leskaart wordt gekocht.

LESROOSTER en AAN- EN AFMELDEN VOOR LESSEN
* Inschrijven gebeurt via momoyoga.com/bijmartine.
* Je kunt jezelf tot 1 uur voor de gereserveerde les afmelden via het reserveringssysteem. Annuleringen die korter dan 1 uur voor aanvang van de les worden gedaan, worden volledig in rekening gebracht.
* Een vervangende les kun je via het reserveringssysteem opnieuw boeken
* Restitutie van gemiste lessen door eigen afwezigheid is in geen enkel geval mogelijk.
* Bij zwangerschap of ziekte (langer dan 2 maanden) kan in overleg het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.

VAKANTIEROOSTER
* Tijdens de schoolvakanties en in de zomerperiode zal er een aangepast lesrooster zijn. Het rooster is ten alle tijden te vinden op momoyoga.nl/bijmartine. Bij Martine heeft het recht tijdens de zomervakantie 3 weken en de kerstperiode 2 weken te sluiten.
* Op feestdagen zal er geen les worden gegeven. Op een andere dag in die week kun je de gemiste les in te halen.

OVERIG
* Bij Martine mag indien dit noodzakelijk is de Algemene Voorwaarden tussentijds aanpassen.
* Deelname aan één van de lessen betekent dat deelnemer akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
* Door het invullen van het inschrijfformulier word je toegevoegd aan mijn mailingbestand en ga je akkoord met het ontvangen van toekomstige mailings en nieuwsbrieven.

TOT SLOT
Ervaar en geniet!